Modele scoringowe ryzyko kredytowe

Ryzyko to Pojęcie często używane potocznie Jak i w kontekście naukowym. Opisać je Można w skrócie jako SZANSA na, że podjęta przez NAS Decyzja nie przyniesie pożądanych przez NAS efektów i będzie Pewnego rodzaju obciążeniem. Ryzyko Majku Daje o sobie znać w kontekście działalności gospodarczej, gdzie decyzje działania podejmuje się przy niepełnej Informacji lub braku czasu na przetworzenie wszystkich dostępnych danych. Dlatego zdolność do trafnej oceny ryzyka ma kolosalny Wpływ na powodzenie podejmowanych działań. Przykładem idealnym, qui ma bardzo bliski je poważny styk z ryzykiem jest Firma pożyczkowa. Modèle scoringowy Jest le oceny pozwalającej na utworzenie klasyfikowania klientów Banku na podstawie wybranych Cech. Ta METODOLOGIA to procedury weryfikacji statystycznej mającej na celu ocenę i Podjęcie decyzji o przynależności klienta do dwóch Klas: (1) klienta złego, (2) klienta Dobrego. Ów MODELE nie mają na celu ustalenia zdolności Kredytowej (Choć teoretycznie mogą à Robić w Straży układzie funkcyjnym), ALE mają za cel przewidzenie Tego Czy klient Banku spłaci w przyszłości swoje zobowiązanie kredytowe. To co Ten System ma na celu à nie wyjaśnienie modelowanego zjawiska (Tak Jak à Robi się w badaniach Naukowych), ALE maksymalizowanie poprawności klasyfikacji obserwacji do wyżej wymienionych dwóch Grup obserwacji.

Koniec końców système oceny punktowej ma przewidzieć (co jest po części tylko wyjaśnieniem) spłatę pożyczki lub kredytu. MODELE predykcyjne mogą przewidywać szansę wystąpienia dowolnego zjawiska lub Fakt jego wystąpienia: zaniechania spłat, wystąpienia wypadku, odejścia klienta, Czy do zakupu. Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) à Jedna Agencja kredytowa na polskim rynku, która Dostarcza scoringu w postaci Ogólnego modelu polskim kredytodawcom. Banque, w trakcie oceny klienta, zamawia w BIK-u raport, w którym są zawarte Dane klienta podlegające ustawie o ochronie danych Osobowych. Bik Posiada tous informacje Dzięki dostaeczaniu Informacji przez Banki oraz Skok-i. Posiadane dobrych i złych informacji o klientach przez BIK Pozwala na wiarygodną ocenę punktową. Natomiast dla klientów indywidualnych BIK Oferuje Trzy rodzaje raportów: informacja ustawowa (jest Ona bezpłatna i udostępniania nie Częściej, niż raz na 6 miesięcy na wniosek osoby zainteresowanej); raport PLUS; raport PLUS z informacją o ocenie punktowej (raport udostępniany jest już odpłatnie). (A. Krysiak 2012, s. 173) Przykładem tego rodzaju modeli są Systemy scoringowe stosowane w bankach w ocenie wiarygodności Kredytowej, MODELE stosowane do optymalizacji działań ferme windykacyjnych, MODELE optymalizujące marketing bezpośredni Czy stosowane w CRM (gestion de la relation client). Takie MODELE nazywane są często modelami predykcyjnymi, ponieważ pozwalają na predykcję (prognozę) przyszłego klientów zachowania.

MODELE scoringowe à szczególny rodzaj modeli predykcyjnych. MODELE scoringowe. Czym są je jakie mają zastosowanie? Ryzyko kredytowe jest sytuacją w której kredytobiorca nie dotrzymuje zobowiązania wynikającego z podpisanej wykonywania z kredytodawcą. Świadomie, nieświadomie lub z powodów czysto losowych nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań z kredytodawcą przez co naraża jego firmę pożyczkową na deficyt. Co par nie było, nawet najdoskonalsze podejścia i metody statystyczne nie są w stanie wyeliminować strat związanych z ryzykiem. To po stronie firmy pożyczkowej jest regulowanie je Zarządzanie portfelem pożyczek. W zależności OD II rynkowej danej firmy pożyczkowej Może Ona regulować swoją strategię pożyczania pienila ZY. Niemniej jednak ponad strategiami i sytuacją rynkową jest bardzo expire trafna oceny poziomu ryzyka. Dlatego firmy pożyczkowe mają szereg procedur, które mają Charakter zarządzania ryzykiem pożyczkowym.